झाडं, फुलझाडे, वनस्पती

ट्रेस, फ्लोअर आणि प्लॅंट्स


1. झाड
2. पानांची पाने
3. डहाळी
4. शाखा
5. अंग
6. ट्रंक
7. छाल
8. मूळ

9. सुई
10. सुळका

11. डॉगवुड
12. होली
13. मॅग्नलिया
14. एल्म
15. चेरी
16. हस्तरेखा

17. बर्च झाडापासून तयार केलेले
18. मॅपल
19. ओक

20. पाइन
21. रेडवुड
22. (रडत) विलो

23. फूल
24. पाकळी
25. पिस्ताला
26. स्टॅमन
27. स्टेम
28. कळी
29. काटा
30. बल्ब

31. क्रायसेंथेमम / मां
32. Daffodil
33. डेझी
34. बाग
35. लिली
36. पँसी
37. पेटुनिया
38. ऑर्किड
39. गुलाब
40. सूर्यफूल
41. ट्यूलिप
42. वायलेट

43. बुश
44. झुडूप

45. फर्न
46. वनस्पती
47. कॅक्टस-कॅक्टि

48. द्राक्षांचा वेल
49. गवत
50. poison ivy