बँक

बँक


एक जमा करा
बी पैसे काढणे
सी चेक एक रोख
डी प्रवासी चेक तपासा
ई खाते उघडा
कर्जासाठी अर्ज करा
जी एक्सचेंज चलन

1 ठेव स्लिप
2 मागे घेण्याची पर्ची
3 तपासणी
4 प्रवासी चेक
एक्सएमएक्स बँकबुक / पासबुक
एक्सएमएक्स एटीएम कार्ड
7 क्रेडिट कार्ड
8 (बँक) व्हॉल्ट
9 सुरक्षित ठेव बॉक्स
10 टेलर
11 सुरक्षा रक्षक
एक्सएमएक्स एटीएम (मशीन) / कॅश मशीन
एक्सएमएक्स बँक ऑफिसर