हेयरड्रेसर, ब्यूटी सलून, केसांचा उल्लेख

हेयरड्रेसर्स, ब्यूटी सलून - बॉडी - पिक्चर डिक्शनरी

हेयरड्रेसर्स, ब्यूटी सलून - बॉडी - पिक्चर डिक्शनरी

1. धुवा / शैम्पू

2. शैम्पू

3. बुडणे

4. स्वच्छ धुवा

हेयरड्रेसर्स, ब्यूटी सलून - बॉडी - पिक्चर डिक्शनरी

5. केसांचा डबा

6. टॉवेल कोरडे

7. केप

8. कट

9. झोपेचा

10. आरसा

11. perm

12. शैली

13. क्षणचित्रे

हेयरड्रेसर्स, ब्यूटी सलून - बॉडी - पिक्चर डिक्शनरी

14. रोलर / कर्लर

15. कंघी

16. (केस) ब्रश

17. स्टाईल ब्रश

18. हेअर ड्रायर

19. कात्री

20. हात मिरर

हेयरड्रेसर्स, ब्यूटी सलून - बॉडी - पिक्चर डिक्शनरी

21. केसांची कुर्सी

22. पाऊल

23. मालिश

24. सौंदर्यशास्त्रज्ञ

25. चेहरा

26. टॉवेल

केसांची व्याख्या

24 लांब
25 खांद्याची लांबी
26 लहान
27 सरळ
28 वावी
29 कर्ली
30 काळा
31 भूरे रंग
32 गोरा
33 लाल
34 ग्रे
35 गंमत
36 दाढी
37 मूंछ

केस चेहरा, केसांची बाहुली मुले

काळा, गोरा (इ), तपकिरी, मेला

अदरक, राखाडी, गंधा

लांब, लहान, सरळ

ओटीपोटाचे, घुमट, fringe