किडे

माहिती

31. 32 वर जा. मच्छर 33. पिल्ले 34. फ्लाईफाई / बॅटिंग बग
31. उडता
32. मच्छर
33. flea
34. फ्लाईफाई / बॅटिंग बग
35. मॉथ 36. ड्रॅगनफ्लाय
35. पतंग
36. ड्रॅगनफ्लाय
37. कोळी ए. वेब 38. लेडीबग 39. वामपंथी
37. कोळी ए. वेब
38. लेडीबग
39. वामपंथी
40. 41 वर चिन्हांकित करा. मधमाशी मधमाशी 42. सुरवंट ए. कोकून
40. टिक
41. मधमाशी मधुमेह
42. सुरवंट ए. कोकून
43. तितली 44. झुडुप 46. बीटल
43. फुलपाखरू
44. गवत
46. बीटल
45. मुरुम
45. मुरुम

47. कालबाह्य
48. झुडूप / झुडूप 49. विंचू
48. roach / कॉकक्रोच
49. विंचू
50. सेंटीपेड 51. Mantis 52 प्रार्थना करीत. क्रिकेट
50. सेंटिपीड
51. प्रार्थना mantis
52. क्रिकेट

कीटकांचे उदाहरण

कीटक उदाहरणे

वॉटर स्ट्राइडर, एटलस मॉथ, धनुष्य-पंख असलेले टिड्डी, मांटिड, ड्रॅगनफ्लाय

कीटकांचे उदाहरण

सेक्स्टन बीटल, पिलेजॅकेट, होटेट, हॉर्सफ्लाय, बम्बिबी, ओरिएंटल टॅक्लोच, पेपरर्ड मॉथ, विशाल पाण्याची बग (उदा. एएसएसएसएस) कॉकचफर, सिकाडा, सम्राट बटरफ्लाय, हिरव्या बुश-क्रिकेट,

कीटकांचे उदाहरण

पिस्सू, झुडूप, मिमोस्किटो, फर्निचर बीटल, अँटी, फ्लाई, टेटसे फ्लाई, टर्मिट, लेडीबर्ड बीटल, शील्ड बग

एरॅकिनेडचे उदाहरण

एरॅकिनेडचे उदाहरण

टिक, केरब स्पायडर, वॉटर स्पायडर, गार्डन स्पायडर, रेड-गाईड टॅरेंटाला, बिंचन