भाज्या

भाज्या

1 सेलेरी
2 कॉर्न
3 ब्रोकोली
4 फुलकोबी
5 पालक
6 अजमोदा (ओवा)
7 शतावरी 3 एग्प्लान्ट 9 लेट्यूस
10 कोबी
एक्सएमएक्स बोक कोय
12 Zucchini
13 एकोर्न स्क्वॅश
14 Butternut स्क्वॅश
15 लसूण
16 मटार
17 स्ट्रिंग बीन / हिरव्या बीन
18 लिमा बीन
19 काळा बीन
20 किडनी बीन
21 ब्रुसेल्स अंकुर
22 काकडी
23 टोमॅटो
24 गाजर
25 मुळा
26 मशरूम
27 आटिचोक
28 बटाटा
29 गोड बटाटा
30 याम
31 हिरवी मिरपूड / गोड मिरी
32 लाल मिरपूड
33 जलापानो (मिरपूड)
34 मिरची मिरची
35 बीट
36 कांदा
37 स्केलियन / हिरव्या कांदा
38 सलिप

भाज्या


1. कोशिंबीर
2. कोबी
3. अजमोदा (ओवा)
4. कॉर्न
5. फुलकोबी
6. ब्रोकोली
7. पालक
8. शतावरी
9. वांगं

10. युकिनी (स्क्वॅश)
11. अक्रोन स्क्वॅश
12. butternut फळांपासून तयार केलेले पेय
13. मटार
14. स्ट्रिंग बीन / हिरव्या बीन
15. लिमा बीन
16. काळी शेंग
17. मूत्रपिंड बीन
18. ब्रुसेल्स अंकुर

19. काकडी
20. टोमॅटो
21. गाजर
22. मूली
23. मशरूम
24. आटिचोक
25. बटाटा
26. रताळे
27. यम
28. हिरव्या मिरचीचा
29. लाल मिरचीचा
30. बीट
31. कांदा
32. सील I आयन / हिरव्या
33. लाल कांदे
34. मोती कांदा
35. सलिप
36. पार्सनीप

भाज्या - अन्न - चित्र शब्दकोश

भाज्या - अन्न - चित्र शब्दकोश

1 गाज

2 कोबी

3 फुलकोबी

4 कांदे

5 Cucumbers

6 ब्रोकोली

7 ब्रुसेल स्प्राउट्स

8 लीक्स

भाज्या - अन्न - चित्र शब्दकोश

9 भोपळा

भाज्या - अन्न - चित्र शब्दकोश

10 Zucchini

11 पालक

12 मशरूम

13 हिरव्या कांदे

14 वॉटर्रेस

भाज्या - अन्न - चित्र शब्दकोश

15 शतावरी

16 लेट्यूस

17 हरित बीन्स

18 एग्प्लान्ट

19 मटार

20 सेलेरी

भाज्या - अन्न - चित्र शब्दकोश

21 कॉर्न (कोब वर)

22 बटाटे

23 टोमॅटो

भाज्या - अन्न - चित्र शब्दकोश

24 लसूण

25 हिरवी मिरची

26 लाल मिरपूड

27 आटिचोक