फळ

फळ

1 सफरचंद
2 पीच
3 नाशपाती
4 केळी
5 लागवड
6 मनुका
7 खुबसट
8 न्यूक्टायरिन
9 किवी
10 पपई
11 आम
12 अंजीर
13 नारळ
14 एवोकॅडो
15 cantaloupe
16 हनीड्यू (खरबूज)
17 टरबूज
18 अननस
19 द्राक्षांचा वेल
20 लिंबू
21 चुना
22 नारिंगी
23 tangerine
24 द्राक्षे
25 चेरी
26 prunes
27 तारीख
28 मनुका
29 नट
30 रास्पबेरी
31 ब्लूबेरी
32 स्ट्रॉबेरी

फळ - अन्न - चित्र शब्दकोश

फळ - अन्न - चित्र शब्दकोश

1 tangerine

2 द्राक्षांचा वेल

3 लिंबू

4 चुना

5 नारिंगी

फळ - अन्न - चित्र शब्दकोश

6 द्राक्ष

7 अननस

8 केळी

फळ - अन्न - चित्र शब्दकोश

9 हनीड्यू खरबूज

10 एवोकॅडो

11 किवी

12 पपई

13 आम

14 खुबसट

15 स्टारफ्रूट

16 पीच

फळ - अन्न - चित्र शब्दकोश

21 सफरचंद

22 नाशपाती

23 टरबूज

24 मनुका

25 स्ट्रॉबेरी

26 रास्पबेरी

27 ब्लूबेरी

28 रॅबर्ब

29 चेरी

17 किशमिश

18 अंजीर

19 पुसणे

20 तारीख

फळ - अन्न - चित्र शब्दकोश

एनयूटीएस

30 हेझलनट

31 अक्रोड

32 नारळ

33 ब्राझील नट

34 बादाम

35 शेंगदाणा

36 काजू