फार्म, फार्म जनावरे

शेत आणि फळाचे प्राणी

1. फार्महाऊस 2. (भाज्या) बाग 3. 4 scarecrow. पीक 5. सिंचन प्रणाली
1. फार्महाऊस
2. (भाज्या) बाग
3. scarecrow
4. पीक
5. सिंचन प्रणाली
6. बार्न 7. सिलो 8. स्थिर 9. गवत 10. पिचफोर 11. बार्नयार्ड
6. बार्न
7. सिलो
8. स्थिर
9. गवत
10. पिचफोर्क
11. बार्नयार्ड
12. पिगपेन / पिगस्टी 13. फील्ड 14. 15 एकत्र करा. चारा
12. पिगपेन / पिगस्टी
13. फील्ड
14. एकत्र
15. चारा
16. फळझाड 17. फळझाडे
16. बाग
17. फळझाडे
18. शेतकरी 19. भाड्याने दिलेला हात
18. शेतकरी
19. भाड्याने दिलेला हात
20. चिकन कॉप 21. कोंबडीचे घर
20. चिकन कोऑप
21. कोंबडीचे घर
22. कुंपण 23. ट्रॅक्टर
22. कुंपण
23. ट्रॅक्टर
24. कुक्कुट 25. चिकन / कोंब 26. चिक
24. कुरळे
25. चिकन / कोंबडी
26. चिक
27. टर्की 28. बकरी 29. मुलगा 30. मेंढी 31. कोकरू
27. टर्की
28. बकरी
29. मुलगा
30. मेंढी
31. कोकरू
32. बुल 33. (दुग्ध) गाय 34. वासरू-वासरू
32. बैल
33. (दुग्ध) गाय
34. वासरू-वासरू
35. घोडा 36. डुक्कर 37. छोटे डुक्कर
35. घोडा
36. डुक्कर
37. छोटे डुक्कर