वेळ सांगा

वेळ

वर्ष, महिने, ऋतू, वेळ | मुलांसाठी शब्दकोश

किती वाजलेत?

किती वाजलेत? साडे आठ. शाळेत जा. उशीर होऊ नका
किती वाजलेत? अर्धा गेल्या दहा. खेळण्यासाठी बाहेर चल, बेन!
किती वाजलेत?
अर्धा पूर्वीचा.
प्रत्येकासाठी खाण्याची वेळ!
किती वाजलेत? साडे तीन.
चल घरी जाऊ.
आता आम्ही मुक्त आहोत!

 1. एक वाजता
 2. एक गेल्या पाच
 3. एक गेल्या दहा
 4. (अ) मागील एक चतुर्थांश
 5. बीस गेल्या एक
 6. एक पन्नास गेल्या
 7. आधी अर्धा
 8. पंचवीस ते दोन
 9. बावीस
 10. (अ) दोन ते चौथा
 11. दहा ते दोन
 12. पाच ते दोन

काही मिनिटे वापरा ते आणि भूतकाळ जेव्हा मिनिटांची संख्या पाच, दहा, पंधरावीस, पंचवीस किंवा पाचवी नाही,
उदा. सहा गेल्या सहा मिनिटांत सहा नाही.

दिवसरात्र
12 वाजता, 12 दुपारी
मध्यरात्री, मध्यरात्री
पहा, घड्याळ

9 सकाळी नऊ वाजले
दुपारी 12.00 दुपारी
दुपारी पाच वाजता पाच वाजता
संध्याकाळी 7 वाजता 7 वाजता
7.57 जवळपास / जवळजवळ आठ वाजले
आठ नंतर फक्त 8.02
11.30 रात्री अकरा वाजता
मध्यरात्री मी 12.00 आहे

वेळ - संख्या, तारीख, वेळ - फोटो शब्दकोश

वेळ - संख्या, तारीख, वेळ - फोटो शब्दकोश

1. घड्याळ

2. तास काटा

3. मिनीट काटा

4. वापरलेले

5. चेहरा

6. (डिजिटल) पहा

7. (एनालॉग) पहा

वेळ - संख्या, तारीख, वेळ - फोटो शब्दकोश

8. बारा वाजले (मध्यरात्री)

9. बारा वाजता (दुपार / दुपार)

10. सात वाजता)

11. सात नंतर पाच पाच / पाच

12. सात नंतर दहा दहा / दहा

13. सात पंधरा / (ए) सात नंतर तिमाहीत

14. सात नंतर वीस / वीस

वेळ - संख्या, तारीख, वेळ - फोटो शब्दकोश

15. सात तीस

16. सात पन्नास पंचवीस ते आठ

17. सात चाळीस / वीस ते आठ

18. सात चाळीस / (अ) तिमाहीत ते आठ

19. सात पन्नास / दहा ते आठ

20. सात पन्नास पाच / पाच ते आठ

21. सकाळी आठ वाजता (आठ वाजता)

22. संध्याकाळी आठ वाजता (आठ वाजता)