पक्षी

पक्षी

1. रॉबिन ए. घरटे अंडी 2. ब्लू जे अ. विंग बी. पूंछ सी. पंख
1. रॉबिन ए. घरटे अंडी
2. ब्लू जे अ. विंग बी. पूंछ सी. पंख
3. मुख्य 4. हिंगिंगबर्ड
3. मुख्य
4. हिंगिंगबर्ड
5. फिझन 6. काव
5. तळमजला
6. काव
7. सीगल
7. सीगल
8. स्पॅरो 9. लाकूडपात्र ए. बीक
8. चिमणी
9. लाकूडपात्र ए. बीक
10. 11 निगल. कबूतर 12. उल्लू 13. बहिरी ससाणा
10. निगलणे
11. कबूतर
12. उल्लू
13. बहिरी ससाणा
14. ईगल ए. पंख 15. कॅनरी 16. कोकाटू 17. तोफ 18. पॅराकीट
14. गरुड
अ. पंख
15. कॅनरी
16. कॉकटू
17. पोपट
18. पॅराकीट
19. डक ए. बिल 20. 21 duckling. हंस 22. हंस
19. डक ए. बिल
20. duckling
21. हंस
22. हंस
23. फ्लेमिंगो 24. क्रेन
23. फ्लेमिंगो
24. क्रेन
25. कण
25. कण
26. पेलिकन 27. मोर
26. पेलिकन
27. मोर
28. पेंग्विन 29. रस्ता धावणारा 30. शुतुरमुर्ग
28. पेंग्विन
29. रस्ता धावणारा
30. शुतुरमुर्ग

पक्ष्यांची उदाहरणे

पक्ष्यांची उदाहरणे

वेगवान, नॉर्दर्न आऊट-व्हॉट स्वतः, ऑयस्टर कॅचर, टर्न, लाडपेकर,

पक्ष्यांची उदाहरणे

albatross, toucan ,,,,,,,,,,,,,,,,,, महान शिंगेचा उल्लू

पक्ष्यांची उदाहरणे

कंडोअर, गरुड, पेंग्विन, पेलिकन, सारखा

पक्ष्यांची उदाहरणे

गिधाड, मोर, शहामृग, फ्लेमिंगो,

पक्ष्यांची उदाहरणे

टर्की, गिनी फॉल्स, हंस,

पक्ष्यांची उदाहरणे

तळमजला, कोंबडी, कुरुप

पक्ष्यांची उदाहरणे

चिकन, लावे, कबूतर, बडबड

पक्ष्यांची उदाहरणे

हिंगिंगबर्ड, युरोपियन रॉबिन, फिनच, गोल्डफिन्च, बुलफिंच, स्पारो, नाइटिंगेल, गिव्ह, किंगफिशर, मॅग्पी